Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Biedrība "Spriganis"

BIEDRĪBA "SPRIGANIS"

Kad jau ilgāku laiku Pastendes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Spriganis" dejotāji nodarbojās ar daudz vairāk, kā vienkāršu kopā sanākšanu un dejošanu, 2010. gada 8. jūnijā tika reģistrēta, kopā ar domubiedriem izveidotā, biedrība „Spriganis".


Galvenie darbības mērķi ir:

  • -Dzīves kvalitātes uzlabošana Latvijas laukos, nodrošinot daudzveidīgas tālākizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
  • -Sabiedrības aktivizēšana jaunu un vēsturisku prasmju apguvei, veselīgam un aktīvam dzīvesveidam un ģimenisko vērtību stiprināšanai,
  • -Sabiedrības kopdarbības veicināšanai, sociālo problēmu risināšanai, seno novada tradicionālo prasmju atjaunošanai un saglabāšanai

Biedrībā „Spriganis" darbojas 26 biedri, kuri sevi pierādījuši kā latviskās kultūras glabātājus, izzinātājus un popularizētājus. Biedrības darbības pamatā ir dejotprieks, vēlme nemitīgi pilnveidoties, pozitīva attieksme pret kultūras norisēm, jaunu ideju radīšana un tradīciju nostiprināšana.

Biedrības „Spriganis" dalībnieki papildinājuši savu tautastērpu kolekciju ar projektu palīdzību, kā arī paši ar savām rokām izgatavojot, un viņu dārgumu lādē nu ir arī arheoloģiskais lībiešu tērps, Bārtas novada tērps un Rucavas tērpa pilns komplekts. Taču biedrības biedri ne tikai paši pilnveido savas prasmes un iemaņas, bet arī dažādu pasākumu laikā iesaista iedzīvotājus savas latviskās identitātes un vietējās kopienas piederības sajūtas veicināšanas nodarbēs.

Būtisks notikums 2011. gadā bija projekta „Rotaļa – ceļš uz senču ozolu" īstenošana, kura laikā notika deviņi pasākumi dažādās Talsu novada vietās - Pastendes PII „Ķipars", Pastendes KN, Laumu dabas parkā, Laucienes pamatskolā, Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrā. Pasākumi tika saistīti ar latviešu gadskārtu svētkiem, un šis projekts īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Talsu novada pašvaldības atbalstu.

Vairākus gadus "Spriganis" ir atklājis sezonu Laumu dabas parkā. Dažādi gadskārtu svētku pasākumi ir noorganizēti un novadīti - Laumu dabas parkā 2011.gada 16.decembrī, Strazdes BLPC 2012.gada 7.aprīlī, Spāres muižā 2014.gada 19.aprīlī, Laumu dabas parkā 2014.gada 20.aprīlī. Spāres muižā 2014. gada 1. martā biedrība novadīja latvisku danču, dziesmu, rotaļu un ticējumu, mīklu minēšanas pasākumu. 2014. gada 19. septembrī Pastendes kultūras namā 13. Latvijas novadu, pilsētu un pagastu salidojuma „Ar putnu ģerbonī" viesi no trīspadsmit pašvaldībām tika izklaidēti ar latviskiem dančiem un rotaļām.

Gūstot finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā "Latvijas Valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai" un Talsu novada kultūras projektu konkursā, biedrība 2014. gada 7.-15. jūlijam piedalījās starptautiskā folkloras festivālā Crikvenicā (Horvātija), popularizējot latviešu tautas dejas un tradīcijas. Jau četrus gadus biedrības pārstāvji piedalās AS "Latvijas valsts meži" rīkotajās meža stādīšanas talkās.

Biedrība "Spriganis" 0Biedrība "Spriganis" 1Biedrība "Spriganis" 2Biedrība "Spriganis" 3Biedrība "Spriganis" 4Biedrība "Spriganis" 5Biedrība "Spriganis" 6Biedrība "Spriganis" 7Biedrība "Spriganis" 8Biedrība "Spriganis" 9Biedrība "Spriganis" 10Biedrība "Spriganis" 11Biedrība "Spriganis" 12