Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

” Nodarbības kopā ar speciālistiem no biedrības „Papardes zieds””

” Nodarbības kopā ar speciālistiem no biedrības „Papardes zieds””

Citāda skola –dzīves skola

11. un 13. martā Pastendes pamatskolā norisināsies projekta „Citāda skola- dzīves skola” aktivitātes5.- 9. klašu skolēniem:

” Nodarbības kopā ar speciālistiem no biedrības „Papardes zieds””.

Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta vadītājaAntra Jaunskalže