Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Citāda skola –dzīves skola

Citāda skola –dzīves skola

Ģibuļu pagasta Aprūpes un attīstības biedrība "Vīgrieze" sadarbībā ar Pastendes pamatskolu uzsākusi projekta „Citāda skola –dzīves skola” īstenošanu . Projekta “Citāda skola-dzīves skola!” mērķis ir maksimāli samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Droša vide, interesanti ārpusstundu pasākumi, lai skolēnu vidū nav emocionālas un fiziskas vardarbības-tādu skolēni vēlas savu vidi. Projektā paredzētas septiņas aktivitātes - praktiskas nodarbības, pieredzes stāsti, darbnīcas. Vadītāji - Pastendes pamatskolas absolventi - kā pozitīvs piemērs un motivētāji nepamest mācības, bet izvēlēties mērķtiecīgu rīcību dzīves uzlabošanai. Projekta dalībnieki ir Pastendes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni, tai skaitā skolēni, kuri ir pakļauti priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam Projekta aktivitātes paredzētas no 2019. gada 1. septembralīdz 2020. gada 10. jūnijam.

28. un 29. Oktobrī Spāres muižā norisināsies projekta pirmā aktivitāte „Slīcinātie kliņģeri” ar vēstures garšu”. Daudzi skolēni ir maz informēti par pagastu, kurā viņi dzīvo unlielākā daļa no viņiem nezina, ka Spāres muižā pirms dažiem gadiem vēl bija pamatskola. Muižā skolēni iepazītos ar mazāk zināmo pagasta apdzīvoto vietu Spāri, un Spāres muižu, kā arī izmantotu iespēju pašiem izgatavot „slīcinātos kliņģerus” pēc senas receptes profesionālas pavāres vadībā. Nodarbības vadīs Spāres muižas vadītāja Tabita Kalniņa un pavāre Vija Štrausa.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta vadītāja Antra Jaunskalže