Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Spāres bibliotēkas vēsture

SPĀRES BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

(Sagatavoja Spāres bibliotēkas vadītāja Velga Brikmane

2010. gadā, papildināja 2014. gadā)

Spāre (agrāk saukta Spārne) ir apdzīvota vieta Talsu rajona Ģibuļu pagasta rietumos starp Gulbju un Spāres ezeriem. Vēsturiski veidojusies bijušās Spāres muižas centrā. Kā apdzīvota vieta izveidojusies 19. gadsimta sākumā pēc Spāres dzelzceļa stacijas izbūves uz Rīgas - Ventspils dzelzceļa līnijas 1898. - 1901. gados. Sastāv no divām daļām: Vecspāres (jeb Ausmas) ap muižas pili un kolhoza "Ausma" ražošanas ēkām un Lielspāres.

1900. gadā Spāres skolā sāk darbu skolotājs Ulrihs (Undriķis) Jorniņš. Pēc skolotāja ierosmes tiek dibināta pirmā biedrība Spārē – Bibliotēku biedrība. Bibliotēku biedrība kļūst par aktīvas sabiedriskās dzīves rosinātāju Spārē

( no kreisās 1. rinda: Ezers Spārē; Alma Štāls; Fricis Skangalis; ezers „Kalvītis"; otrā rinda: Spāres baznīca; Spāres mazpulks; Mordangas ezers; trešā rinda: Spāres 6.kl. p-skola; )

(Talsu Pirmais Almanahs.-1913.-71.lpp./kopija)

No kreisās: Anna Mitenberga, Anna Gaile, Kārlis Urķis, Jānis Sūniņš, Konovaļčiks

(Izraksts no „Talsu novads": enciklopēd. rakstu kr. Talsu un Tukuma studentu biedr.-R., 1935.- 1937.)