Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Skolotāji

SKOLOTĀJU KOLEKTĪVS 2015./2016.M.G.

MADARA KĀRLSBERGA – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas un vizuālās mākslas skolotāja;

LELDE HODJAČIKA – skolas direktore, angļu valodas skolotāja;

REINIS KORSŪNOVS – sporta skolotājs;

EVA VICINSKA – latviešu valodas un literatūras skolotāja;

EVIKA PAVLOVIČA - angļu valodas skolotāja;

Stāv (no kreisās puses):

IVETA KRIŠMANE – mūzikas skolotāja;

MADARA ŠTRAUSA – direktores vietniece izglītības jomā, ģeogrāfijas skolotāja;

LIGITA PAURA – 1. klases skolotāja;

ZANDA PERLANCIKA –sociālais pedagogs, pagarinātās dienas grupas skolotāja;

SANITA ERDMANE – direktores vietniece audzināšanas jomā, 4. klases skolotāja, sociālo zinību skolotāja;

MUDĪTE PAIPALA – 2. klases skolotāja, krievu valodas skolotāja;

INA OZOLA – 3. klases skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotājs meitenēm;

TIJA PĒTERSONE – informātikas un fizikas skolotāja, lietvede.

Foto nav:

INDRA FELDBERGA – matemātikas skolotāja;

INGA GRENCE – angļu valodas 1. – 2. klasei un logopēdijas skolotāja;

INGA KAZAKA – drāmas nodarbību skolotāja;

SANDIS MELLENBERGS - mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem;

DAGNIJA ONDRUPE – vēstures skolotāja;

SANDRA TĀLBERGA – sākumskolas un latviešu valodas un literatūras skolotāja – bērna kopšanas atvaļinājumā.