Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Pašpārvalde

SKOLAS PADOME 2019./2020.M.G.

VECĀKU PĀRSTĀVJI: Gunārs Jansons – skolas padomes priekšsēdētājs, Anitra Jēgermane, Inga Kreicberga, Līga Zvaigzne, Melita Beldava, Guntis Guds, Gatis Biezais, Arvis Reinholds. Anda Rudzīte, Evija Samcēviča, Santa Upīte, Andis Vecmanis;

SKOLOTĀJU PĀRSTĀVJI: Lelde Hodjačika, Sanita Tesļuka, Tija Pētersone, Inga Freimane;

SKOLĒNU PĀRSTĀVJI: Magda Matisone, Alise Pētersone, Katrīna Jaunskalže-Guda.

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDE 2019./2020.M.G.

Stāv (no kreisās): Karīna Elfa Nigolasa, Amanda Šilberga, Klinta Tālberga, Elizabete Pļaviņa, Anete Daniela Upīte;

Sēž (no kreisās): Sandra Brāle, Aleksa Bērtulsone, Lusija Bērtulsone, Magda Matisone, skolēnu domes vadītāja Sanita Tesļuka, Elīna Anna Ose, Alise Pētersone.

Foto nav: Katrīna Jaunskalže-Guda, Amanda Delle, Gabriela Biezā, Brigita Feldmane, Patrīcija Paula Vjatere, Tīna Laima Kamma, Evelīna Veļičko