Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā

Pirmskolas izglītības iestādes "ĶIPARS"

PII "ĶIPARS"

PII "Ķipars" strādā no 1981. gada 1. aprīļa kā kolhoza "Draudzība" bērnudārzs ar 12 grupām.

Pašlaik, 2015./2016. mācību gadā, darbojas sešas grupas bērniem vecumā no 1.5 līdz 7 gadiem:
1.5-2 gadi - agrās bērnības grupa "Bitītes "
2-3 gadi - I jaunākā grupa " Taurenīši "
3-4 gadi - II jaunākā grupa " Mārītes "
4-5 gadi - vidējā grupa " Sauleszaķēni "
5-6 gadi - vecākā grupa " Vāverītes "
6-7 gadi - sagatavošanas grupa " Rūķīši ".

Iestādē strādā 16 pedagogi un 16 tehniskie darbinieki. Ir iespēja saņemt logopēda palīdzību un konsultācijas, apgūt angļu valodu. Sākot ar II jaunāko grupu, visi bērni apgūst latviešu tautas dejas kvalificētas skolotājas vadībā.

Piedalāmies Ģibuļu pagasta organizētajos pasākumos, rīkojam koncertus Pastendes kultūras namā un Spāres tautas namā.