Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata 2019

Pielikums Nr.1

Ģibuļu pagasta pārvaldes

01.10.2019. protokolam Nr. 2-1/1


Apbalvojamo ar “Talsu novada Goda balvu” saraksts

  • 1.Aivars Bergmanis – mežkopis(personas kods 230956-11762; “Pumpuri”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads) - par brīvprātīgu darbu vides objektu veidošanā Spāres muižas parkā.

Aivars Bergmanis ir kabilnieks, mežkopis - cilvēks ar “zelta rokām” un neiedomājamu fantāzijas lidojumu. Viņš katrā kokā spēj ieraudzīt koka vēstījumu un tā dvēseli, un pat visgarlaicīgākā celmā rada mākslas darbu. Mīl dzeju, mūziku, mākslu un … Latviju. Ar viņa rokām Spāres muižas parka kritušie koki ieguvuši jaunu dzīvi, izveidoti vairāki vides objekti, kas priecē muižas apmeklētājus.

  • 2.Ivars Lubiņš – pensionārs (personas kods 280458-12454; “Mazlieknieki”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads) - par brīvprātīgu un godprātīgu atbalstu Ģibuļu pagasta kapsētu sakopšanā.

Ivars Lubiņš daudz no sava brīvā laika veltījis, palīdzot gan ar saviem materiāliem, gan izdomu un darbu, Ģibuļu pagasta kapsētu sakopšanā. Viņš sniedz brīvprātīgu regulāru atbalstu un rod risinājumus, tā palīdzot veidot sakārtotu vidi.

  • 3.Oksana un Jānis Spruģevici – Oksana – medicīnas darbiniece, Jānis – uzņēmējs (Oksana, personas kods 210172-12513; Jānis, personas kods 250681-14196; Dārza iela 7-5, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads) - par brīvprātīgu darbu Ģibuļu pagasta sporta dzīves atbalstīšanā.

Oksana un Jānis Spruģevici, ģimene, kura pamanījusi bērnu interesi par aktīvām āra nodarbēm, piedāvāja sakārtot vidi un ar savu brīvprātīgo darbu atjaunoja bērnu nodarbībām piemērotu skeitparka objektu. Vairāku gadu garumā viņi sniedz atbalstu maznodrošinātiem Pastendes pamatskolas audzēkņiem kultūras pasākumu apmeklēšanai.

  • 4.Biruta Austrupa – biedrības “Tautas lietišķās mākslas meistardarbnīca “Kurši”” valdes priekšsēdētāja (personas kods 091256-12504; „Zvirgzdi 6” dz. 5, Laidzes pagasts, Talsu novads) - par brīvprātīgu darbu novada pozitīva tēla veidošanā un latvisko tradīciju saglabāšanā.

Biruta Austrupa neatlaidīgi, mērķtiecīgi strādā, lai uzlabotu rokdarbnieču apmācību, lai ieinteresētu un iesaistītu lietišķās mākslas kolektīvā arvien jaunākas dalībnieces. Īstenoti projekti sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu, projekta ietvaros iegādāts telpu aprīkojums un iekārtas nodarbību apstākļu uzlabošanai. Ar vērienu noorganizēts 7.Kurzemes rokdarbnieču plenērs “Mācāmies kopā”, ko finansiāli atbalstīja Talsu novada pašvaldības kultūras projektu konkurss. Stabila sadarbība ar pašvaldības iestādēmun nevalstiskajām organizācijām dod iespēju īstenot jaunas idejas, pilnveidojot lietišķās mākslas kolektīva darbību.

  • 5.Ginta Pāvilsone – dežurante Spāres muižā (personas kods 111057-12519; „Bērzkalni 2” dz.8, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads) - par brīvprātīgu darbu un radošu pieeju Spāres muižas vizuālā tēla veidošanā.

Gintas Pāvilsones radošums un ideju pārtapšana skaistos dekoros, telpu noformējumā svētkos un ikdienā priecē ikvienu muižas ciemiņu un pašu ļaudis. No pagrabstāva līdz pat bēniņiem katrs stūrītis muižā rada noskaņu un vizuālu baudījumu.

  • 6.Inese Leiše - uzņēmēja (personas kods 040660-12353; Ropažu iela 60B/1, Rīga) – par ilggadēju brīvprātīgu darbu Ģibuļu pagasta vides sakopšanā.

Ineses Leišes ģimene ir rīdzinieki, bet brīvdienas pavadot Ropiķu pusē, Inesesev apkārt ir radījusi vietu, kur atpūsties, strādāt un sagaidīt savus viesus. Ceļš no Spāres līdz Ropiķiem, kā jau daudzas ceļmalas, prasīt prasījās pēc tīrības un sakoptības. Ilgu gadu garumā Inese ar domu biedriem dodas ceļmalas sakopšanā. Viņa to dara nesavtīgi un ar prieku. Ar savu atbalstu Inese papildina arī Spāres kultūras dzīvi.

Pārvaldes vadītāja                         K. Vecmane