Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata 2015

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2015.gads

Ritma Lagzdiņa – par nopelniem Ģibuļu pagasta tēla veidošanā, veicinot mākslas aktivitāšu norises

Genovefa Bērziņa – par ilggadēju un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, veicinot pensionāru sabiedrisko aktivitāti Ģibuļu pagastā

Marta Kivleniece - par ilggadēju un pašaizliedzīgu brīvprātīgo darbu, veicinot pensionāru sabiedrisko aktivitāti Ģibuļu pagastā

Iveta Kļava par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Ģibuļu pagasta Pastendes PII "Ķipars"

Ilze Pumpure - par nozīmīgu ieguldījumu Ģibuļu pagasta attīstībā, atbalstot mūžizglītības aktivitātes

Inese Blumberga par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Ģibuļu pagasta Pastendes PII "Ķipars"

Lelde Hodjačika – par nopelniem Ģibuļu pagasta tēla veidošanā, sagatavojot DK "Jumalēni" četru vecuma grupu kolektīvus dalībai XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā

Pastendes pamatskolas DK "Jumalēni" atbalsta grupa (Tija Pētersone, Mudīte Paipala, Eva Tauriņa, Sanita Erdmane, Ligita Paura, Zanda Perlancika, Madara Kārlsberga, Renāte Hodjačika, Anita Tālberga, Eva Vicinska, Indra Feldberga, Dana Vecmane) par sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot kolektīva dalību XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā un pilsoniskās sabiedrības veidošanu Ģibuļu pagastā