Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2013

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2013.gads

Velga Reinfelde - par neizsīkstošu enerģiju, sabiedrisko aktivitāti, ilggadīgu darbību kultūras pasākumos un sveicot dzīves 80. gadu jubilejā.

Laimdota Gāliņa – par pašaizliedzīgu, radošu un kvalitatīvu skolēnu izglītošanu Ģibuļu pagastā un ieguldījumu novadpētniecības darbā.

Anita Grīva – par darbu, kas veikts bērnu estētiskajā audzināšanā, par grāmatu pirmsskolēniem „Spēlēsim leļļu teātri".

Ilze Grūbe – par radošumu un atbildību, spējām iedvesmot un aizraut, mērķtiecīgu darbu atzītu rezultātu sasniegšanā, Spāres tēla spodrināšanā.

Eduards Šumskis – par ilggadīgu pašiniciatīvu, veidojot sakārtotu vidi Pastendes ciemā.

Bruno Ladigins – par nozīmīgu ieguldījumu un brīvprātīgo darbu vietējās sabiedrības saturīga un veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā, ierīkojot un uzturot āra hokeja laukumu Pastendē.