Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2012

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2012.gads

Valdis Prokopčuks, SIA „Uzvara 94" valdes loceklis - par mērķtiecīgu uzņēmuma attīstīšanu un modernizāciju, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.

Ruta Dadze, Pastendes kultūras nama apkopēja - par sabiedrisko aktivitāti, ilggadīgu darbību amatiermākslā un nesavtīgu darbu Pastendes kultūras nama tautas tērpu kolekcijas papildināšanā un saglabāšanā.

Spāres tautas nama lietišķās mākslas kolektīvs „Nāmetiņš" - par radošu, aktīvu un mērķtiecīgu darbošanos Spāres kultūrvides veidošanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, Spāres tēla spodrināšanu un sakarā ar kolektīva 15 gadu jubileju.

Arnis Zvirgzdiņš, Pastendes kultūras nama skaņu operators - par ilggadīgu, radošu sadarbību ar Ģipuļu pagasta pārvaldes iestādēm sarīkojumu veidošanā un apskaņošanā.

Līva Maķe, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studente, Pastendes jauniešu kluba „Kontakts" dalībniece - par brīvprātīgā darba godprātīgu veikšanu un jauniešu iesaistīšanu pasākumu organizēšanā Ģibuļu pagastā.

Irita Dorbe, PII „Ķipars" audzinātāja - par neatlaidību un prasmi ieinteresēt audzēkņus kopīgi realizēt jaunas, radošas idejas, iesaistīties kultūras norisēs novadā un ārpus tā robežām.

Ilze Rozenberga, Ģibuļu pagasta dārzniece - par sabiedrisko aktivitāti, ilggadīgu darbību amatiermākslā, par iniciatīvu un mērķtiecību ainavas veidošanā Pastendes lielciemā.