Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2011

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2011.gads

01.04.2011

Anita Grīva - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 30 gadu garumāPastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Ērika Grīva - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 30 gadu garumā Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Inese Blumberga - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 30 gadu garumā Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Rita Šterna - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 30 gadu garumā Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

18.11.2011.

Hermīne Bajāre - par ilggadēju, radošu, apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

Magdalēna Bumbule – par vēlmi un spējām dāsni dalīties ar savu sirds mīļumu, rūpīgu un apzinīgu darbu un nozīmīgu dzīves jubileju.

Antra Jaunskalže – par veiksmīgu jauniešu kluba „Kontakts" darba organizēšanu, skolēnu un pieaugušo iesaistīšanu saturīgā brīvā laika pavadīšanā.

Daina Treimane – par labu sadarbību ar skolu, nesavtīgu palīdzību un ieinteresētību mazbērnu audzināšanā.

Zaiga Damškalne – par sabiedrisku aktivitāti, darbību amatiermākslā, atbalstu labdarībai un nozīmīgu dzīves jubileju.

Ingrīda Stibe –par ilggadīgu un kvalitatīvu darbu Spāres pamatskolas skolēnu izglītošanā un audzināšanā.

Ruta Jurgensone – par vides sakopšanu dzimtas atgūtajās mājās, sabiedrisko atvērtību, atbalstu kultūras norisēm Talsciemā un nozīmīgu dzīves jubileju.

Sarmīte un Ainārs Sebecki – par savas dzimtās vietas mīlestību, uzņēmību, spēku un vēlmi saglabāt, noturēt un attīstīt savu darbību lauksaimniecības jomā.

Daina Sebecka - par neizsīkstošu enerģiju, nesavtību ģimenisko vērtību stiprināšanā, dzīvesprieku un aktīvu iesaistīšanos pagasta kultūras dzīvē.

Ruta Medne – par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu PII "Ķipars" teritorijas labiekārtošanā.

Egils Rubenis – par pagasta kultūras, sporta pasākumu un infrastruktūras attīstības ilggadēju atbalstu un sponsorēšanu.