Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2008

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2008.gads

Pateicības raksti:

Laimonis Birzlejs – par ieguldījumu koka amatniecības attīstīšanā un piedalīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.

Zemnieku saimniecība „Tīrumi" – īpašniece Sarmīte Jēkabsone, par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstīšanu un dažādošanu.

Anna Duboviča – par atsaucību un precizitāti, pildot uzticētos pienākumus Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Ilgvars Krūze – par neatlaidīgu un prasmīgu darba ieguldījumu Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Silvija Jase – par sapratni un labestības iemiesošanu ikdienas darbā Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Lilita Prokopčuka – par ilggadīgu, apzinīgu un kvalitatīvu darbu Pastendes pamatskolā.

Ligita Paura – par radošu un aktīvu darbu jauno mācību metožu apgūšanā un popularizēšanā Pastendes pamatskolā un Talsu rajonā.

Māra Mertena – par ieguldījumu latvisko tradīciju saglabāšanā tautas lietišķās mākslas darbos.

Mirdza Strazdiņa – par mūža ieguldījumu latvisko tradīciju saglabāšanā tautas lietišķās mākslas darbos.

Dzidra Oškalne – par mūža ieguldījumu Ģibuļu pagasta bibliotēku darbības attīstībā, novadpētniecības materiālu apzināšanā un apkopošanā.

Edgars Šterns – par ilgstošu ieguldījumu Ģibuļu pagasta attīstības veicināšanā.

Žanis Bergs – par aktivitātēm bērnu un jauniešu iesaistīšanā ārpusskolas nodarbībās.

Zaiga Grīntāle – par 30 gadu sekmīgu darbu Ģibuļu pagasta pašvaldībā.

Ilze un Māris Meirupski – Rūtas un Līvas vecākiem, par ieguldījumu bērnu audzināšanā un vispusīgā izglītošanā.

Ernests Krontāls – par ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā tautas atmodas laikā, atzīmējot Tautas frontes 20.gadadienu un nozīmīgu dzīves jubileju.

Goda raksta pretendenti (sākas ieraksti Goda grāmatā)