Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2007

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2007.gads

Pateicības raksti:

Eva Vicinska – par ieguldījumu klases audzināšanā, aktīvu sabiedrisko darbu un atsaucību skolas un pagasta pasākumos.

Anita Klišāne – par dzīvesprieka ieaudzināšanu bērnos un ilggadīgu radošu darbu pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Baiba Damškalne – par ilggadīgu darbu un radošu ideju īstenošanu pirmsskolas izglītības iestādē „Ķipars".

Ilva un Gundars Ūdri – Anetes, Dāvja un Ginta vecākiem, par ieguldījumu bērnu audzināšanā un vispusīgā izglītošanā.

Bekmaņu ģimene – par ieguldījumu sakārtotas vides veidošanā.

Ineta un Edvīns Dombrovici – par veiksmīgu uzņēmējdarbību lopkopībā un lauku tūrisma attīstības veicināšanu.

Rasma un Helmuts Slavas – par ieguldījumu sakārtotas vides veidošanā.

Edīte Valtmane un Agris Vīnerts – par ieguldījumu sakārtotas vides veidošanā.

Jolanta Ozola – par 10 gadu ieguldījumu veiksmīgu starptautisko sakaru attīstīšanā.

Zigrīda Vanaga – par nesavtīgi ieguldīto darbu aizgājušo piemiņas vietu sakopšanā Ģibuļu pagastā.

Valdis Kalderauskis – par ieguldījumu sporta aktivitāšu popularizēšanā un sekmīgu finanšu līdzekļu piesaistīšanu.

Indra un Māris Priedīši – Luīzes, Viestura un Klāva vecākiem, par ģimenisku atbalstu skolas aktivitātēs un bērnu labu audzināšanu.

Vaira Štāle – par ieguldījumu pagasta informatīvā izdevuma „Pagasta Balss" saturīgā veidošanā.

Ilga Zēberga – par ieguldījumu pagasta informatīvā izdevuma „Pagasta Balss" saturīgā veidošanā.

Rita Braunfelde – par uzņēmējdarbības veicināšanu un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Kārlis Blumbahs – par amatniecības tradīciju saglabāšanu un atbalstu pagasta sabiedriskajās aktivitātēs.