Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2005

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2005.gads

Pateicības raksti:

Juris Lasenbergs – par ieguldījumu tautas mākslas popularizēšanā un sakarā ar 60 gadu jubileju.

Lelde Hodjačika - par veiksmīgu deju kolektīva „Jumalēni" sagatavošanu Skolu jaunatnes 9.Dziesmu un deju svētkiem.

Brigita Foršū – par augstiem sasniegumiem Latvijas un pasaules meistarsacīkstēs vieglatlētikā senioriem.

Dace Ruža – par aktīvās atpūtas popularizēšanu Ģibuļu pagastā.

Andris Aulmanis – par ieguldīto darbu aizgājušo piemiņas vietas sakopšanā.

Laimonis Birzlejs – par ieceri un ieguldīto darbu aizgājušo piemiņas vietas sakopšanā.

Velta Karole – par ilggadīgu un apzinīgu darbu mežsaimniecībā.

Roberts Armanis – par sekmīgu darbību mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošanā.

Gunārs Grīnvalds – par netradicionālās lauksaumniecības attīstīšanu Ģibuļu pagastā.

Inga Grence – par apzinīgu un radošu darbu daudzveidīgu mācību materiālu sagatavošanā pirmsskolas grupā.

Velga Brikmane – par radošu un apzinīgu darbu Spāres bibliotēkā.

Eva Tauriņa – par ilggadīgu un radošu ieguldījumu pirmsskolas izglītības iestādes vārda popularizēšanā un tēla veidošanā svētkos un sarīkojumos.

Indra Feldberga – par informācijas tehnoloģiju apguves veicināšanu Ģibuļu pagastā.

Antra Jaunskalže – par sekmīgu pieaugušo izglītības stratēģijas izstrādāšanu Ģibuļu pagastā.

Uldis Rozenbergs – par prasmīgu finanšu līdzekļu piesaistīšanu Ģibuļu pagasta infrastruktūras objektu sakārtošanā un uzlabošanā.