Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2004

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2004.gads

Pateicības raksti:

Mārīte Reinholde – par korekcijas mācību programmas papildināšanu un ieviešanu Pastendes pamatskolā.

Anita Grīva – par radošu un apzinīgu mācību un audzināšanas darba organizēšanu PII „Ķipars".

Gunārs Kalniņš – par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu pagasta kordziedāšanas tradīciju kopšanā un saglabāšanā.

Edmunds Asplints – par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Dzintra Ūdre – par sekmīgu darbu mūsdienīgas bibliotēkas veidošanā.

Inita Freija – par atsaucību Spāres pamatskolas ārpusstundu darba organizēšanā.

Inese un Uģis Ziemeļi – par vides sakopšanu un uzņēmējdarbības attīstīšanu.

Individuālais uzņēmums „Aina" – direktore Inese Dombrovska, par morālu un materiālu atbalstu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Raitis Dārziņš – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apguvē.

Ziedonis Rozentāls – individuālā uzņēmuma „Cerība" īpašnieks, par materiālu atbalstu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Irēna un Arnis Lubiņi – par ieguldījumu vides sakopšanā.

Ilga Zaļkalne – „Noru" māju saimniece, par atbalstu pensionāru informēšanā un kultūras norišu organizēšanā Kraujās.

Velga Zonberga - „Cinovsku" māju saimniece, par atbalstu pensionāru kultūras norišu organizēšanā Spārē

Valdis Reinholds – par ieguldīto darbu aizgājušo piemiņas vietu sakopšanā Spārē.

Genovefa Bērziņa – par pašaizliedzīgu darbu pagasta iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanā.

Ainars Zemītis – par pašaizliedzīgu un apzinīgu darbu.

Laila Gintere – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu pagastā.

Gunta Kauliņa – par atbalstu pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Alfrēds Pāvilsons – par ilggadīgu un apzinīgu darbu pagasta komunālajā saimniecībā.

Kārlis Štrauss - par ilggadīgu un apzinīgu darbu pagasta komunālajā saimniecībā.

Ilze Rozenberga - par apzinīgu un radošu darbu pagasta komunālajā saimniecībā.

Ilga Zēberga – par nesavtīgu atbalstu latviešu valodas kopšanā un saglabāšanā informācijas līdzekļos pagastā.