Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2003

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2003.gads

Pateicības raksti:

Ritma Lagzdiņa – par latviskās kultūrvides atainojumu mākslā un aktivitātēm izstāžu organizēšanā Ģibuļu pagastā.

Guna Millersone – par mākslas izpratnes veidošanu un sabiedrības izglītošanu Ģibuļu pagastā.

Žanis Rihards Miķelšteins – par vēstures liecību apkopojumu un vēstījumu nākamajām paaudzēm grāmatā „Jaunības zemē Pastendē".

Brāmsnes komūnas Latviešu komiteja – priekšsēdētājs Ēriks Mikelsens – par ilggadīgu sadarbību un nesavtīgu palīdzību sociālajā darbā, par izglītības un kultūras veicināšanu Ģibuļu pagastā.

Lienīte Skaraine – par ilggadīgu darbību sportā un augstiem sasniegumiem Eiropas čempionātā skeitbordā 2003.gadā.

Aigars Fārenhorsts - par ilggadīgu darbību un augstiem sasniegumiem Baltijas čempionātā autosportā 2003.gadā.

Brigita Sviķe-Svitiņa – par ilggadīgu pedagoģisko darbu un aktīvu dalību starptautiskajās veterānu sporta spēlēs.

Daina Vīriņa - par ilggadīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu skolēnu mākslinieciskās izaugsmes veidošanā.

Vija Freiberga – par ilggadīgu pedagoģisko darbu Spāres skolā.

Lilija Mālmeistere - par ilggadīgu pedagoģisko darbu un veselības un vides izglītības popularizēšanu Spāres skolā.

Edīte Rasmane - par ilggadīgu pedagoģisko darbu Pastendes pamatskolā.

Ērika Grīva – par bērnu un pieaugušo radošās pašizpausmes veicināšanu un ieguldījumu iestāžu mākslinieciskajā noformēšanā.

Velta Benga – pensionāru kluba „Irbenājs" vadītāja, par ieguldīto sabiedrisko darbu pensionāru brīvā laika organizēšanā.

Andris Zemītis – par nesavtīgu atbalstu pagasta sabiedrisko un kultūras aktivitāšu norisēs.

Marta Kivleniece - pensionāru kluba „Sarma" vadītāja, par ieguldīto sabiedrisko darbu pensionāru brīvā laika organizēšanā.

SIA „Ezera Sonets" - direktore Dace Ruža, par tūrisma attīstības veicināšanu pagastā un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības atbalsta programmas projekta īstenošanu.

SIA „Bukdangas" – direktore Iveta Maldone, par tūrisma attīstības veicināšanu un veiksmīgu uzņēmējdarbību SAPARD līdzekļu apgūšanā.

Jānis Dubovičs - piemājas saimniecības „Druvas" īpašnieks, par veiksmīgu saimniecības attīstīšanu un ieguldījumu vides sakopšanā.

SIA „Bimbo" – valdes priekšsēdētājs Armands Rudovičs, par sekmīgu uzņēmējdarbību un sakarā ar uzņēmuma 10 gadu jubileju.

SIA „Spāre" – direktore Aina Rozenberga, par sekmīgu uzņēmējdarbību un sakarā ar uzņēmuma 10 gadu jubileju.

KKS „Pastende" - valdes priekšsēdētājs Māris Gruzniņš, par sekmīgu uzņēmējdarbību un sakarā ar uzņēmuma 10 gadu jubileju.

KKS „Kalnnieki" - valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Dadzis, par sekmīgu uzņēmējdarbību un sakarā ar uzņēmuma 10 gadu jubileju.

Ruta Dadze – par tautas kultūras tradīciju kopšanu ģimenē un tās aktīvu iesaistīšanu pašdarbībā.

Gaida Krūze – par aktīvu līdzdalību tautas atmodas procesos un sakarā ar Tautas frontes 15.gadadienu.

Valdis Mertens - par aktīvu līdzdalību tautas atmodas procesos un sakarā ar Tautas frontes 15.gadadienu.