Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2002

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2002.gads

Pateicības raksti:

Anna un Ints Rozenbergi – „Mežmaļu" saimnieki, par atsaucību konkursam „Sakoptākā sēta".

Daudzdzīvokļu nama Dārza iela 1 iedzīvotāji - (mājas vecākais Juris Šironovs), par atsaucību konkursam „Sakoptākā sēta".

Spāres pamatskolas kolektīvs – (direktore Zane Šteinberga), par atsaucību konkursam „Sakoptākā sēta".

Māra Mertena – par aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Hermīne Bajāre – par ieguldīto darbu sporta dzīves rosināšanā.

Indulis Kauliņš - par sporta dzīves rosināšanu un mecenātismu.

Rasma Jode – par ieguldīto darbu iedzīvotāju medicīniskajā aprūpē.

Silva Pļaviņa – par ieguldījumu bērnu radošo spēju attīstīšanā.

Armands Rudovičs – par veiksmīgu uzņēmējdarbību SAPARD līdzekļu apgūšanā.

Viktors Grīnvalds – z/s „Dupuri" īpašnieks, par ieguldīto darbu lauksaimniecības attīstībā.

SIA „Uzvara - 94" – valdes priekšsēdētājs Valdis Prokopčuks, par ražošanas paplašināšanu un lauksaimniecības zemju sakārtošanu.