Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 2000

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

2000.gads

Izteikt atzinību:

Harijs Podkalns – iecirkņa inspektors, par aktīvu darbību kārtības nodrošināšanā pagastā.

Rasma Jode – Spāres FVP vadītāja, par 40 gadu sekmīgu darbu veselības aprūpē Ģibuļu pagastā.

Biruta Austrupa – „Pagasta Balss" redaktore, par sekmīgu līdzdalību grāmatas „Anss Lerhis- Puškaitis atmiņās un stāstos" veidošanā.

Biruta Cepurniece – Ģibuļu pagasta vetārste, par ilggadīgu un sekmīgu darbu.

Sakarā ar Ģibuļu pagasta izveidošanas 55.gadadienu nolēma atzīmēt:

Ritma Supe – Ģibuļu pagasta padomes sekretāre, par ilggadīgu un sekmīgu darbu.

Zaiga Grīntāle - Ģibuļu pagasta lietvede, par ilggadīgu un sekmīgu darbu.