Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata- 1999

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM

1999.gads

Izteikt atzinību:

Vaira Štāle – Pastendes pamatskolas skolotāja, par aktīvu dalību latviešu valodas mācību grāmatas izdošanā.

Edgars Šterns – pagasta padomes izpilddirektors, par aktīvu darbu sporta dzīves organizēšanā Ģibuļu pagastā.

Astrīda Priekule – par sekmīgu kora „Saskaņa" ilggadīgu vadīšanu.

Inta Grīva – daudzbērnu ģimene, par mērķtiecīgu darbu bērnu audzināšanā.