Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


Goda grāmata

IZRAKSTI NO ĢIBUĻU PAGASTA PADOMES LĒMUMIEM UN

ĢIBUĻU PAGASTA PĀRVALDES PROTOKOLIEM


2014.gads

Sandra un Ainārs Ķivuļi - par radošumu, čaklumu un idejām gaumīgas un estētiskas vides veidošanā, par aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Nellija Lagzdiņa - par iniciatīvu un profesionālu padomu apstādījumu plānošanā un ainavas veidošanā.

Juris Šironovs - par ieguldījumu pagasta novadpētniecības darbā, vēstures liecību vākšanā, apkopošanā un savas dzimtas izpētē.

Ilze Rūsa - par atsaucību un ieguldījumu kultūrvides veidošanā un izciliem sasniegumiem novada vokālo ansambļu skatēs.

Baiba Damškalne - par pašaizliedzīgu un godprātīgu darba mūžu jaunās paaudzes audzināšanā.

Andis Jasis - par radošu redzējumu un racionālu darbību pagasta iedzīvotājiem svarīgu problēmu risināšanā.

Madara Kārlsberga - par iniciatīvu skolēnu iesaistīšanā ārpusstundu aktivitātēs un izciliem rezultātiem valstī organizētajos konkursos.

Spāres muižas radošā komanda - par nesavtību un izdomu, veidojot piedāvājumu kultūrtūrismā un popularizējot Ģibuļu pagastu.