Laipni lūgti!
Talsu novada Ģibuļu pagastā


APRŪPES UN ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBA "VĪGRIEZE"

Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrība "Vīgrieze"

Adrese: Skolas iela 1a, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads.

Tālr. 63221596, mob: 22328884, 29193595 e-pasts: vīgrieze@inbox.lv


Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrība "Vīgrieze" ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kura darbojas sabiedriskā kārtā. Organizācija kāfonds ir dibināta 2000. gadā un2005. gadā tiek pārveidota par biedrību.

AAB "Vīgrieze" mērķis:

Sekmēt demokrātiskas, pilsoniskas, izglītotas sabiedrības attīstību un veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos .

AAB "Vīgrieze" uzdevumi:

- Veicināt demokrātiskas, izglītotas pagasta sabiedrības attīstību.

- Veicināt iecietību starp dažādām sabiedrības grupām un indivīdiem.

- Atbalstīt pensionārus, invalīdus un viņu ģimenes.

- Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām. uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā.

- Attīstīt pārrobežu sadarbību.

- Sekmēt pagasta attīstību.

Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrībai "Vīgrieze" ir laba sadarbība ar Ģibuļu pagasta pārvaldi , kura atbalsta biedrības veidoto Dienas Atvērto centru, (kopš 2011.gada Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs) un citus projektus.

AAB „Vīgrieze" ir Talsu Novada Fonda, Kurzemes NVO atbalsta centra un biedrības 'Talsu rajona partnerība" biedrs.

Viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem AAB "Vīgrieze" projektiem ar kuru tā uzsāka savu aktīvo darbību, ir 2000.-2003. gadā realizētais Dienas Atvērtais centrs Ģibuļu pagastā, kuru atbalstīja toreizējais karalienes Juliānas fonds ( Nīderlande) un Ģibuļu pagasta padome. Dienas Atvērtais centrs ir vieta, kur ikviens pagasta iedzīvotājs var lietderīgi pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām interesēm. Bērni un skolēni pēc stundām šeit var gaidīt autobususpēlējot galda spēles un izmantot internetu, pieaugušie var apmeklēt kursus, seminārus, interešu klubus, kā arī līdz 2011. gadam varēja saņemt sadzīves pakalpojumus (veļas mazgāšana, kopēšana u.c.). Kopš 2011. gada biedrība saimniecisko darbību neveic.

AAB „Vīgrieze" realizētie projekti:

- 2000.-2003. g. Dienas Atvērtais centrs

atbalsta: Karalienes Juliānas fonds (Nīderlande), Ģibuļu pagasta padome

- 2002.- 2003. g. Sociāli neaizsargāto iedzīvotāju apmācības Ģibuļu pagastā

Atbalsta-Pasaules Banka/ANO attīstības programmas pārstāvniecība Latvijā, Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma, Sorosa fonds Latvijā

& 2003.- 2004.g. "Sniedz roku!" Invalīdu atbalsta veicināšana un organizācijas kapacitātes paaugstināšana.

Atbalsta- PHARE, Sabiedrības integrācijas fonds

- 2003.- 2004.g. "Sniedzot vispusīgas zināšanas- pakāpies augstāk!" Izglītojoši semināri Ģibuļu un Virbu pagastu sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem un Talsu rajona sociālo darbinieku veiksmīgas sadarbības modeļa izstrādāšana.

Atbalsta- Talsu rajona padome, Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma

- 2004.-2005.g. " Nāc un piedalies!" Vides projekts Ģibuļu pagasta pamatskolu skolēniem.

Atbalsta- Talsu Novada fonds

- 2005.- 2006.g "Atbalsta veicināšana sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem- Pakāpies augstāk!".

Atbalsta:Pasaules banka/ANO Attīstības programma

- 2008.g . "Dienas Atvērtā centra labiekārtošana "

Atbalsta –ELVGF (ES struktūrfondi,LADLEADER

- 2008.g . "Fizisko aktivitāšu centra remonts un labiekārtošana"

Atbalsta –ELVGF (ES struktūrfondi),LADLEADER

- 2008.g."Fizisko aktivitāšu centra pilnveidošana"

Atbalsta - ELVGF (ES struktūrfondi),LADLEADER

Sadarbība ar citām organizācijām projektos

- 2007 g. Stendes AAB „Mežazīle" projektā „AIZIET!"- sadarbības partneris

- 2010.g. Sadarbības projekts „Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām" –sadarbības partneris/dalībnieks

• Projekta mērķis ir izvērtēt NVO darbību, piešķirot kvalitātes zīmi, kā arī piedāvāt bezmaksas konsultācijas un apmācību to pārstāvjiem.

• AAB "Vīgrieze" pēc projekta vērtēšanas kritērijiem iekļuva Kurzemes 15 TOP biedrību sarakstā.

- 2014. g. 'Vecāku atbalsta biedrības 'Ķipars" projekta „Zem saules ir tāda tauta latvieši!" - sadarbības partneris.

Atbalsta: Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Akcijas:

- 2001. g. Labdarības akcija –Ziemassvētku tirdziņš. Par savāktajiem līdzekļiem 40 bērni no maznodrošinātām ģimenēm piedalījās ekskursijā "Iepazīsti Kurzemi! "

- 2002.g. Akcija- "Palīdzēsim izdot grāmatu! . Saziedotie līdzekļi tika izlietoti novadnieka Žaņa Miķelšteina grāmatas "Jaunības zeme – Pastende" izdošanai.

- 2005.g. Akcija "Izglītība iziet ielās". AAB "Vīgrieze" un Dienas Atvērtā centra prezentācija izstādē.

- Biedrība regulāri piedalās Talsu Novada fonda labdarības pasākumos un jauniešu kluba „Kontakts" organizētajā ikgadējā labdarības koncertā „Dots devējam atdodas"

Citas aktivitātes

- Brīvprātīgais darbs Kurzemes reģiona NVO festivālu organizēšanā:

•2006.g. 1. Kurzemes reģionaNVO festivāls „Bagātību sala" Pedvālē.

•2007.g2. Kurzemes novada NVO festivāls „Bagātību sala" ar devīzi Tāds tādu atrod!" Jaunlutriņos Saldus rajonā.

•2008. 3. Kurzemes NVO festivāls „es kāpt gribu kalnā visaugstākā..." Talsos.

- Sadarbībā ar NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma ES programmas „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam" un „Jauniešu garantijas" ietvaros Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrā no 2011.g. – 2016. gadam strādājuši 6 brīvprātīgie jaunieši:

2011- 2012.Projekta asistente darbā ar jauniešiem Līva Maķe

2011.- 2012. Dežurante Marta Zvirbule

2013.Dežurante Edija Pētersone

2013.Dežurante Elīna Freimane

2014.Projekta asistente darbā ar jauniešiem Una Martiņenko

2015- 2016. Dežurante Madlēna Delle